Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest LOGTECH S.C. HUBERT HŁADKI, MARCIN PIWKO, z siedziba w Skarżysku-Kamiennej, ul. Spółdzielcza 10A, NIP: 6631867013

2. Kontakt za Administratorem W sprawach ochrony swoich danych osobowych prosimy o kontakt:
pisemnie na adres: LOGTECH S.C. ul. Spółdzielcza 10A, Skarżysko-Kamienna, pocztą elektroniczną: rodo@logtechsc.pl.

3. Cele przetwarzania:
• realizacja procesu sprzedaży/zakupu,
• dostawy/odbioru towaru,
• rozpatrywanie reklamacji i świadczenie usług posprzedażowych,
• dochodzenie roszczeń związanych z prowadzoną działalnością,
• prowadzenie działań marketingowych,

4. Profilowanie: nie dotyczy.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:
• pracownicy i współpracownicy Administratora,
• podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, księgowe, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierza dane osobowe,
• inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6. Zamiar przekazania danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: nie dotyczy.

7. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych, prawo do:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane osoby na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
• prawo do zapomnienia,
• prawo do przenoszenia danych osobowych. Zostanie to wykonane tylko wówczas, gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Źródło danych: od osoby, której dane dotyczą.

9. Termin przechowywania danych
• dane będą przechowywane przez Administratora na czas niezbędny do realizacji zamówień, roszczeń wynikających z realizacji zamówień i kontynuacji współpracy,
• przez czas określony przez przepisy prawa,
• do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie
• a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu.

10. Podanie danych
• jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy,
• jest dobrowolne.

 logtechbtsmallgrayCopyright © 2018 Logtech S.C.

TOP